Darmowa dostawa do paczkomatów InPost od 200,00zł

Uprzejmie informujemy, że firma: Salon Fryzjerski “LOCO” Radosław Różycki , NIP: 7292404534,

z siedzibą w 90-265 Łódź, Piotrkowska 44/35 (dalej: „LOCO” lub „Administrator”)

przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Salon Fryzjerski “LOCO” Radosław Różycki , 

NIP: 7292404534

z siedzibą w 90-265 Łódź, Piotrkowska 44/35,

  1. z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie, na adres: Salon Fryzjerski “LOCO” Radosław Różycki, 90-265 Łódź, Piotrkowska 44/35,

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sklep@locodrogeria.com

  1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną

a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za zakupione towary

i dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz

zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

  1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez

Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani

żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym

interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

  1. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z

Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności

przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące

procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy

także w zakresie rozliczeń należności,

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny

do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

  1. ma Pan/Pani prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

osobowych,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu

marketingu bezpośredniego,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim

przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  1. informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych,

jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją

niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia

usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży

towarów w sklepie internetowym,

IG: locostudio.est.2010